தீபாவளி வாழ்த்துகள் !  27-10-2016

என் எழுத்துகளைத் தொடர்ந்து வாசிக்கும் அனைவருக்கும் என் தீபாவளி வாழ்த்துகள் !

அ. கென்னடி